Święcenie pokarmów

Święcenie pokarmów w naszej parafii odbędzie się w następującym porządku:

godz. 10:00 Radostków Kol. przy kapliczce

godz. 10:30 Radostków- Błeszyńskie przy krzyży

godz. 11:00 Kokawa przy krzyżu

godz. 12:00 przed kościołem: ul. Słoneczna, Osiedle,

godz. 12:30 przed kościołem: ul. Kościuszki, Łochynia, Grabowa

godz. 13:00 przed kościołem: ul. Zielona, ul. Kolejowa, ul. Częstochowska,

ul. Samorządowa

godz. 14:00 ul. Akacjowa i Kasztanowa – przy krzyżu

Kategorie: Bez kategorii

Komentarze są wyłączone.