Modlitwy na trudny czas…

akt zawierzenia

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO ROCHA

Chwalebny święty Rochu, który umierając poprosiłeś Pana o wysłuchanie modlitw tych, którzy podczas epidemii zwracają się do Boga przez Twoje wstawiennictwo, skieruj wzrok na nas poranionych na duszy i ciele, udziel nam uzdrowienia fizycznego i duchowego. Oddal wszelkie epidemie od naszego kraju, uwolnij nas od naszego samolubstwa, byśmy wolni od dóbr ziemskich, za Twoim przykładem służyli biednym i zostali zaliczeni do przyjaciół Boga. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Kategorie: Bez kategorii

Komentarze są wyłączone.