Proboszczowie

ks. Leonard Kowalewski (1925-28)
ks. Wincenty Olejnik (1928-42)
ks. Piotr Sobański (1942-52)
ks. Jan Smogorzewski (1952-54)
ks. Stanisław Patora (1954-77)
ks. Stanisław Matysiak (1977-87)
ks. Marcin Adam Bachorski (1987-2017)
ks. Andrzej Pękalski (2017)

Komentarze są wyłączone.